شاطی رودخانه ای به سوی دنیای متن باز

پروژه ها و برنامه ها و سمینار های اینجانب به صورت آزاد در این سایت قرار می گیرد

شاطی رودخانه ای به سوی دنیای متن باز

پروژه ها و برنامه ها و سمینار های اینجانب به صورت آزاد در این سایت قرار می گیرد

پروژه ها و برنامه ها و سمینار های اینجانب به صورت آزاد در این سایت قرار می گیرد. امیدوارم با این کار سرآغازی برای آزادی در مرز های دانش باشم .

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
۰۱
شهریور ۹۵

bootstrap

CakeLog::config('aaaaaaa', array(
    'engine' => 'FileLog',
    'types' => array('info'),
    'file' => 'aaaaaaa',
));

 

 

call :

 

        CakeLog::write('info', 'log msg', array('payments'));
        $this->log("Something did not work!", 'debug');
        $this->log("take log", 'aaaaaaa');

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۵ ، ۱۴:۳۸
مبین
۱۳
مرداد ۹۵

نحوه ی افزایش حجم فایل ها در php

 

http://www.netaram.com/5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

 

 

شما می توانید با قرار دادن کد های زیر در فایل .htaccess حجم آپلود در وردپرس را افزایش دهید ، در صورتی که این فایل در قالب شما وجود ندارد می توانید آن را در public_html خود با نام .htaccess ایجاد کنید.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۱۴
مبین
۲۴
ارديبهشت ۹۵

http://nd4j.org/getstarted.html

 

http://nd4j.org/userguide

 

https://github.com/SkymindIO/nd4j-examples/blob/master/src/main/java/org/nd4j/examples/ReshapeOperationExample.java

 

 

http://math.nist.gov/javanumerics/jama/#Package

 

http://www.tutorialspoint.com/java_dip/understand_image_pixels.htm

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۱:۵۷
مبین
۲۱
ارديبهشت ۹۵

http://www.tutorialspoint.com/design_pattern/index.htm

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۰:۵۵
مبین
۲۰
ارديبهشت ۹۵

اگر گزینه maven  برای ایجاد پروژه وجود نداشت از راه زیر آن را اضافه می کنیم.

 

http://stackoverflow.com/questions/36214640/cant-find-the-option-to-create-a-new-maven-project-in-intellij-idea-2016-1

 

 

Turns out I didn't have the Maven plugin enabled.

To enable it I went to File -> Settings... -> Plugins and clicked the check box with Maven. One restart later and it works fine.

 

 

 

http://www.eclipse.org/m2e/

 

 

http://www.tutorialspoint.com/maven/index.htm

 

https://www.jetbrains.com/help/idea/2016.1/getting-started-with-maven.html?origin=old_help

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۳:۱۳
مبین
۱۷
ارديبهشت ۹۵

http://superuser.com/questions/481383/how-to-make-right-to-left-footnotes-in-microsoft-word

 

 

You can edit footnote seperators in Draft view.

First, click on Draft, which is at the lower right corner.
Go to the References tab and click on Show Notes.
In the new window that appears below, open the drop-down menu labeled Footnotes and choose Footnote Separator.
Now you can highlight the separator in the textbox below and align it to the right just like normal text. Right CTRL + SHIFT is the shortcut I believe.
Now go back to Print Layout view and you should see the changes.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۰:۵۰
مبین
۰۷
ارديبهشت ۹۵

cntr+ space

alt+enter

cntl+alt+l

psvm

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۲۶
مبین
۱۸
اسفند ۹۴

جلسه ۸

نام گذاری پکیج

com.mfvanak.classes.java.fundamental.1

مثل آدرس دهی خیابان

 

آموزش ساخت DoubleList  با آرایه و lastIndex

متد private

توضیح ArrayList

توضیح ArrayList از روی grepcode.com

آموزش Set (آرایه ای با اعضای غیر تکراری)

add remove clear get

تمرین کلاس نوشتن

مشکل return ارایه private

defence of copy

Array.copy

Dictionary (word , meaning)

put remove get count

 

نحوه تهیه جاواداک

project -> generate javadoc -> configure nasb java bin javadoc

 

تمرین نوشتن remove

Iterable item list

print form for dictinary

 

جلسه نهم

immutable java

کلاس هایی که مقادیر خصوصی و عمومی آنها تغییر نمی کند.

با ایجاد شی و برگرداندن اشیا مقادیر را جمع و تفریق و غیره می کنند.

 

روابط کلاس ها

ترکیب (has)

داشتن یک کلاس یک ریفرنس از یک کلاس دیگر

صندلی دسته دارد

aggregation رابطه ضعیف لوزی سفید

 composiotion رابطه قوی  لوزی سیاه

فرقشان در مدیریت زمان لایف تایم ابجکت است

دانشگاه دانشکده دارد

هر دانشکده استاد هایی دارند

اگر دانشگاه از بین برود دانشکده از بین می رود

اگر دانشکده از بین برود استاد از بین نمی رود

دانشگاه با استاد رابطه ضعیف دارد

 

 

 

 

وراثت (is)

داشتن رابطه پدر فرزندی رابطه طولی

مربع مستطیل است

 

association

استفاده کردن

انسان از ماشین استفاده می کند

 

set and get automatic make

source -> Generate getter ans setter

 

توضیح

composiotion

aggregation

 

جلسه 10

ارث بری

* تعریف super سازنده همیشه در اولیخ خط فرزند صورت می پذیرد.

alt+ پایین یک خط را جابه جا می کند

 

Upcasting

Downcasting

 

runtimecast

استفاده از

if (object instanceof TypeOfObject)

 

public void myMethod(Object obj) {
    Class cls = obj.getClass();
    System.out.println("The type of the object is: " + cls.getName());
}
 
 

جلسه یازدهم

حل مثال شی گرایی ارث بری و ترکیبی

 

public enum Status {
    HI(10), HELLO(20), WELCOME(30);

    private final int levelCode;

    private Status(int levelCode) {
        this.levelCode = levelCode;
    }
    public int getLevel()
    {
        return this.levelCode;
    }

}

 

porimorphism

 

گرفتن خروجی jar

وارد کردن به پروژه و ارث بری از آن

 

جلسه دوازدهم

مثال اشیا

@override

orride کردن tostring

کلاس abstract

مثال abstract

توضیح اولیه interface

exception handeling

در زبان های رویه ای از مقدار بازگشت تابع برای مدیریت خطا استفاده می شد.

مثال throw , try catch

 

جاوا به خاطر DDD

Deadly diamond of Dead

 

جلسه سیزدهم

پیاده سازی iinterface

interface را نمی توان new کرد

 

 

 

جلسه چهاردهم

کنسول در همه جای جا وجود دارد

دکمه F3 بر روی کلاس باعث نمایش شجره آن می شود.

windows java java 1.0 file zip src

 

کلاس های nuested

طراحی واسط گرافیکی

در کلاس های تو در تو

کلاس های داخی که static  دارند تنها یکبار می توان آنها را تعریف نمود

ولی کلاس هایی که static ندارند هر چند بار می توان آنها را تعریف نمود.

 

 

 

ظاهر

http://code.makery.ch/library/javafx-8-tutorial/part1/

javafx

 

 

جلسه پانزدهم

Reflection

equivalebcy relationship

روابط تساوی بین اشیا

JCF

java collection framework

list - arraylist - linkedlist

stack

queue

set- hash set- treecode

pointer های متفاوت را یکسان در نظر نمی گیرد برابر بودن refrence

map

 

تعریف برابری در java.lang

hashcode

equals

search java object source code

تعریف equals

هم ارزی

reflexive

یک شی با خودش برابر است

دو شی با هم متقارن برابر اند

transitive رابطه تعدی

شرایط مانا طلاق نداریم

equvalency

 

hashcode

java hashset source code

 

java native

 

theread

race condition

 

جلسه ۱۶ ام

thread

synconys

busy waiting

race condition

 

جلسه 18

ساخت ظاهر

نحوه سایت فایل jar در intelje ide

artifact -> jar

jar کردن کلاس ها و استفاده مجدد در سیستم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۲۵
مبین
۱۸
اسفند ۹۴

برای نصب protege

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Protege_Desktop_Old_Versions

http://protege.stanford.edu/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۲۶
مبین
۱۶
اسفند ۹۴

idel

https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=linux

نسخه لایت اش مجانی هست

همچنین می توان از eclipse استفاده نمود و پلاگین زیر را نصب کرد

http://punkgeek.org/?p=36

http://www.bogotobogo.com/python/pydev_eclipse_plugin_install_python_IDE.php

https://marketplace.eclipse.org/content/pydev-python-ide-eclipse

 

اگر نشد از این استفاده کنید

 

http://forum.ferfereh.ir/showthread.php?tid=178

https://sourceforge.net/projects/pydev/

http://www.pydev.org/manual_101_interpreter.html

 

 

 

 

کتاب پایتون

 

http://sourceiran.com/programing/python/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84/

 

دانلود پایتون

https://www.python.org/downloads/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۵۱
مبین